Tethys - potápění v pohodě - Souhrnný přehled útoků žraloků na lidi v roce 2008

Tethys - zajímavosti a články


 

 Souhrnný přehled útoků žraloků na lidi v roce 2008


./gal/_obr_k_clankum/r2009utoky081.jpg

Žralok černocípý, jeden z pravděpodobných viníků útoků na Floridě


podle ISAF zpracoval Tomáš Kotouč

International Shark Attack File (ISAF) zkoumal 118 údajných incidentů mezi žraloky a lidmi, které se udály celosvětově za rok 2008. Po prověření bylo konstatováno, že celkem 59 z nich představuje potvrzené případy nevyprovokovaných útoků žraloka na člověka. "Nevyprovokovaný útok" znamená, že se odehrál v přirozeném prostředí žraloka a žralok nebyl obětí provokován.

Do této statistiky nejsou počítány případy, které se staly ve veřejných akváriích, vědeckých pracovištích, žralok napadne již mrtvé tělo člověka (většinou utonulého) a vyprovokované útoky, ať již ve vodě či na souši (lov). Vyprovokované útoky se obvykle stávají, když potápěč iniciuje fyzický kontakt se žralokem a žralok se brání a nebo rybář uvolňuje hák, či vyndává žraloka ze sítě. Těch 59 případů, které nebyly nakonec zařazeny do statistiky obsahují 19 vyprovokovaných případů, 2 případy se týkají leteckého neštěstí, 11 případů jsou útoky na lodě, 7 případů se netýkalo žraloků, 2 případy se týkaly již mrtvých lidí, kteří nebyli zabiti žralokem a 18 případů nemohlo být uznáno pro nedostatek důkazních informací, zda se jednalo skutečně o útok.

Roční počet nevyprovokovaných útoků 59 za rok 2008 je nižší než 71 za rok 2007 a pokračuje tak mírný pokles od roku 2000, kdy bylo útoků 79. Význam takových krátkodobých trendů nesmí ale být přeceňován, protože tyto malé výkyvy jsou typické, pokud se podíváme na čísla dále do historie. Nejvyšší počty útoků vůbec měla devadesátá léta minulého století. Trend zvyšujícího se počtu útoků pokračuje a v této dekádě byla devadesátá léta překonána již v loňském roce.

Počet kontaktů člověk - žralok přímo souvisí s množstvím času, který lidé tráví v moři. Tak jak roste potřeba a zájem světové populace rekreovat se u moře, realisticky bychom měli očekávat zvýšení počtu žraločích útoků, ale i ostatních nehod, které se váží k tomuto typu rekreace. Pokud žraločí populace zůstane stejná nebo vzroste, mohli bychom předpokládat, že toto číslo bude každým rokem vzrůstat čistě z toho důvodu, že vzrůstá počet lidí v moři. Avšak bohužel, žraločí populace se ztenčuje znepokojivým tempem a nebo v několika oblastech zůstává na velmi nízké nepřirozené úrovni, což je důsledek nadměrného rybolovu. Tento fakt naopak teoreticky snižuje možnosti interakce mezi člověkem a žralokem. Nicméně, rok co rok, variabilita v lokálních ekonomikách, sociální, meteorologické a oceánografické podmínky také významně ovlivňují lokální hojnost žraloků i lidí ve vodě a proto tedy i nerovnoměrnost setkání jednoho s druhým. Proto tedy výsledky krátkodobých trendů v počtu žraločích útoků, klesajících či stoupajících, musí být hodnoceny opatrně. Tak ISAF preferuje pohledy na dlouhodobé trendy (např. po dekádách) raději, než pokusy přičítat příliš mnoho významů variabilitám mezi jednotlivými roky.

Navíc vzhledem k nárůstu počtu hodin strávených lidmi v moři, schopnost ISAF v objevování a prošetřování útoků rapidně vzrostla v průběhu minulých dekád, v souvislosti s dalším nárůstem útoků. Přechod ISAF pod Florida Museum of Natural History v r. 1988 měl za následek nástup globálního přehledu nad incidenty a z toho vyplývající nárůst počtu dobře zdokumentovaných útoků. Na začátku 90. let, byl ISAF schopen rozvíjet důležitou spolupráci s mnoha záchranářskými organizacemi z floridských pláží a zdravotnickými zařízeními, aby mohl kompletně dokumentovat útoky z regionu masové přímořské rekreace. Základní výhody elektronické komunikace rovněž mohutně rozmnožily síť globálních ISAF vědeckých pozorovatelů a zvýšily zájem o žraloky na celém světě, což se stalo podhoubím pro zvýšený zájem médií o žraloky, podporovaný kompletnější dokumentací o útocích v nedávných letech.

Webová stránka ISAF http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/isaf/isaf.htm, která obsahuje elektronické formuláře dotazníků o útocích v čtyřech jazycích a také spoustu statistik a vzdělávacího materiálu o žralocích, je jednou z nejvíce navštěvovaných světových webových stránek o žralocích. Díky webu ISAF pravidelně dostává nové nevyžádané informace o žraločích útocích. Mnoho útoků by v minulosti zůstalo nezdokumentováno z důvodu špatně komunikačně přístupných lokalit, či nepřítomnosti zástupce ISAF v oblasti.

V roce 2007 se udály 4 smrtelné případy, což znamená roční průměr od roku 2000 3,9 případu ročně. 2 se odehrály v Mexiku, jeden v Austrálii a jeden v Californii. Procento smrtelných útoků vzhledem ke všem nevyprovokovaným je 7,2%. To je méně než přinesla dekáda let devadesátých, kdy bylo toto procento 12,2%. Redukce míry fatálních útoků reflektuje lepší zabezpečení pláží, lepší záchranářskou a zdravotní pěči a také lepší povědomí lidí o tom, jak se vyhnout nebezpečným situacím se žraloky.

Tak jako v nedávných letech, většina útoků (71% ; 42 útoků) se odehrála v severoamerických vodách. Tradičně se v teritoriálních vodách USA včetně Havaje udála polovina všech útoků. 41 útoků na území USA je podobné číslo jako v loňském roce (50), 2006 (39), 2005 (40) a když se podíváme dále do historie, je to více méně stále stejné. Další útoky: Austrálie (12), Mexiko (3), Brazílie (2) a jeden případ zaznamenaly Seychelly.

V USA pokračují minulé trendy, že nejvíce útoků má Florida (32). Další útoky v USA: Jižní Karolína (3), Havaj (2), Kalifornie (1), a Severní Karolína (3).

Surfaři (56,6%), plavci/koupající se (35,8%), potápěči/šnorchlaři (7,6%).

Pokud se Vám stane ten málo pravděpodobný případ a zaútočí na Vás žralok, doporučujeme aktivní reakci. Tlučte žraloka do čumáku, nejlépe neživým předmětem, to jej často od útoku odradí. Nejlepší je dostat se co nejdříve z vody, ale pokud to není možné, tlučte žraloka dál a nedejte najevo strach. Nicméně pokud je žralok vytrvalý, obrana bude méně a méně účinná. Pokud již dojde k zakousnutí, doporučujeme zaútočit rukama na jeho citlivá místa, oči a žábry. Rozhodně nebuďte pasivní, žraloci respektují velikost a sílu. Pro další doplňkové informace jak se žralokům bránit, se můžete podívat na tyto odkazy:

http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/Attacks/relariskreduce.htm
http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/isaf/diveradvice.htm
http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/isaf/color.htm
http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/isaf/mens.htm

Ohledně dalších informací o žralocích a útocích navštivte tento odkaz:

http://www.flmnh.ufl.edu/fish/Sharks/sharks.htm 
1721402934
   

 
2002-2013 webmaster@napismi.cz
nahoru
TOPlist