Tethys - potápění v pohodě - Petice AOCA - Zachraňte žraloky v Jižní Africe

Tethys - zajímavosti a články


 

 Petice AOCA - Zachraňte žraloky v Jižní Africe


./gal/_obr_k_clankum/r2008petice1.jpg

žralok bělavý


Nedávno byli poblíž Durbanu v Jihoafrické republice zabiti rybářem 3 neagresivní žraloci tygří. Tato majestátní zvířata jsou obrovskou ekoturistickou atrakcí v oblasti a jejich vraždění se dá přirovnat k masakrování lvů - tragická ztráta respekt budícího stvoření.

Žraloci tygří mají pouze limitovanou ochranu v oblasti mořské chráněné oblasti Aliwal Shoal, kam přijíždějí potápěči z celého světa za možností potápět se s nimi. Ačkoliv rybář namítá, že žraloky ulovil mimo chráněnou oblast (ale v ten den byl viděn rybařit v rezervaci), na břeh je vyložil přímo v rezervaci, což je protizákonné. Na základě svědectví očítých svědků a veřejného pobouření, byl rybář oficálně pokutován.

Kontrola rezervace a vymahatelnost práva v Jižní Africe jsou obecně považovány za nedostatečné a je podezření, že dalších 5 žraloků tygřích bylo zabito již dříve v tomto roce. To je vážný úder, protože lokální potápěčtí operátoři identifikují za sezonu ne více než 20-30 individuálních žraloků. V návaznosti na tuto tragedii přicházejí rovněž zprávy, že se v oblasti Aliwalu snižují i stavy žraloka černocípého. Tento charismatický druh je další velkou atrakcí v oblasti, obzvláště poté, co Aliwal téměř přestal navštěvovat žralok písečný. V současnosti žralok černocípý není vůbec chráněn a to ani na území rezervace! Stejně tak jsou zde běžně komerčně loveny i další druhy, jako žralok měděný a tmavý.

Jižní Afrika je považována za Mekku potápění se žraloky a Aliwal Shoal za žraločí hotspot země. Každoročně sem přijíždějí tisíce potápěčů zažít unikátní zkušenost potápění s vrcholovými predátory oceánu. Tento ekoturistický průmysl přináší do země zisky v řádech milionů Randů a vytváří pracovní příležitosti v zemi s vysokou nezaměstnaností. Mezi druhy, které lze v oblasti spatřit patří žralok bílý, tygří, písečný, bělavý, černocípý, měděný, kladivoun bronzový, žralok velrybí a žralok šedý šestižábrý. Odhaduje se, že potápění se žraloky tygřímy vygenerovalo za rok 2007 asi 2,5mio USD, potápění v kleci s velkým bílým asi 40mio USD. Existuje studie, která tvrdí, že ekonomický roční přínos jednoho živého žraloka písečného je 7.000,-USD a tento žralok se dožívá 40 let. Během života tak může "vydělat" kolem 300.000,-USD. Pokud je tento samý žralok zavražděn a prodán na maso, činí zisk s ohledem na velikost zhruba 150,-USD. Je tudíž zcela evidentní, že socio-ekonomická hodnota živého žraloka zdaleka převažuje hodnotu žraloka mrtvého a ztráta každého druhu bude mít mnoho negativních dopadů.

Nehledě na tato fakta, z téměř 200 žraločích druhů vyskytujících se ve vodách Jižní Afriky, pouze žralok bílý, velrybí a obrovský je plně chráněn. Všechny ostatní druhy mohou být legálně loveny a vražděny. Žralok písečný, tygří a bělavý mají limitovanou ochranu v oblastech mořských rezervací. Tato limitovaná ochrana má jen malý pozitivní dopad na zvířata zvyklá migrovat a neznající hranice rezervací. Také platí, že jakákoliv ochrana je k ničemu, pokud není porušování zákona kontrolováno a trestáno.

Je známo, že žraloci hrají naprosto zásadní roli ve vyváženosti mořských ekosystémů a roste znepokojení nad příchodem nenapravitelných škod z důvodu drastických rybářských praktik. Je nanejvýš odsouzeníhodné, že tato zvířata s tak vysokou hodnotou pro ekoturismus lze stále legálně zabíjet. Jihoafrická vláda stále dluží svým občanům, světu a příštím generacím kvalitní ochranu přírodních zdrojů i podporu žraločího ekoturistického průmyslu.

Požadujeme, aby ministr životního prostředí a turismu, pan Marthinus Van Schalkwyk zajistil okamžité zlepšení ochrany následujících druhů vysoce hodnotných pro potápěčský ekoturismus tímto způsobem:

žralok tygří, písečný, bělavý a šedý šestižaberní

Absolutní zákaz rekreačního i komerčního lovu ve všech pobřežních jihoafrických vodách, každý omylem ulovený žralok musí být puštěn.

kladivoun bronzový

zákaz lovu v rezervacích

žralok černocípý, měděný a tmavý

zákaz lovu v rezervaci Aliwal Shoal

Dále požadujeme kvalitní vědecký výzkum žraločích populací, aby bylo možné kontrolovat počty žraloků, jejich nárůst či úbytek.

Lov na dlouhé šňůry nesmí být povolen v oblasti za East London z důvodu ochrany žraloků černocípých, měděných a tmavých.

Požadujeme zákaz vnadění žraloků za účelem jejich lovu a zabíjení.

Děkuji všem za Váš čas při pomoci na ochranu žraloků. Ročně je celosvětově zabito zhruba 100 milionů kusů. Potřebují pomoc doslova každého z nás.

Lesley Rochat
zakladatel AfriOceans Conservation Alliance (AOCA)

Váš hlas k této petici můžete připojit zde

Přehled těch, kteří již podepsali naleznete zde./gal/_obr_k_clankum/r2008petice2.jpg

žralok písečný./gal/_obr_k_clankum/r2008petice3.jpg

žralok černocípý


 
1721403825
   

 
2002-2013 webmaster@napismi.cz
nahoru
TOPlist