Tethys - potápění v pohodě - Souhrnný přehled útoků žraloků na lidi v r. 2005

Tethys - zajímavosti a články


 

 Souhrnný přehled útoků žraloků na lidi v r. 2005
Podle International Shark Attack File přeložil a upravil Tomáš Kotouč

International Shark Attack File (ISAF) zkoumal 105 údajných incidentů mezi žraloky a lidmi, které se udály celosvětově za rok 2005. Po prověření bylo konstatováno, že celkem 58 z nich představuje potvrzené případy nevyprovokovaných útoků žraloka na člověka.
"Nevyprovokovaný útok" znamená, že se odehrál v přirozeném prostředí žraloka a žralok nebyl obětí provokován.
Do této statistiky nejsou počítány případy, které se staly ve veřejných akváriích, vědeckých pracovištích, žralok napadne již mrtvé tělo člověka (většinou utonulého) a vyprovokované útoky, ať již ve vodě či na souši (lov). Vyprovokované útoky se obvykle stávají, když potápěč iniciuje fyzický kontakt se žralokem a žralok se brání a nebo rybář uvolňuje hák, či vyndává žraloka ze sítě. Těch 47 případů, které nebyly nakonec zařazeny do statistiky obsahují 13 vyprovokovaných případů, 11 případů útoků na loď, 7 případy nebyly vůbec uznány jako útok, 1 se týkal utonulého a 15 případů nemohlo být uznáno pro nedostatek důkazních informací, zda se jednalo skutečně o útok.

Roční počet nevyprovokovaných útoků 58 za rok 2005 je nižší než 65 za rok 2004 a již 5 let klesá od roku 2000 se 78 útoky. Ale nehledě k aktuálnímu trendu, kdy se počty útoků lehce snižují, počet útoků trvale rostl po celé minulé století. Ale celkově 90. léta měla více útoků než dekády předchozí a první dekáda 21. století se zdá, že bude v tomto trendu pokračovat.

Počet kontaktů člověk - žralok přímo souvisí s množstvím času, který lidé tráví v moři. Tak jak roste potřeba a zájem světové populace rekreovat se u moře, realisticky bychom měli očekávat zvýšení počtu žraločích útoků, ale i ostatních nehod, které se váží k tomuto typu rekreace. Pokud žraločí populace zůstane stejná nebo vzroste, mohli bychom předpokládat, že toto číslo bude každým rokem vzrůstat čistě z toho důvodu, že vzrůstá počet lidí v moři. Avšak bohužel, žraločí populace se ztenčuje znepokojivým tempem a nebo v několika oblastech zůstává na velmi nízké nepřirozené úrovni, což je důsledek nadměrného rybolovu. Tento fakt naopak teoreticky snižuje možnosti interakce mezi člověkem a žralokem. Nicméně, rok co rok, variabilita v lokálních ekonomikách, sociální, meteorologické a oceánografické podmínky také významně ovlivňují lokální hojnost žraloků i lidí ve vodě a proto tedy i nerovnoměrnost setkání jednoho s druhým. Proto tedy výsledky krátkodobých trendů v počtu žraločích útoků, klesajících či stoupajících, musí být hodnoceny opatrně. Tak ISAF preferuje pohledy na dlouhodobé trendy (např. po dekádách) raději, než pokusy přičítat příliš mnoho významů variabilitám mezi jednotlivými roky.

Navíc vzhledem k nárůstu počtu hodin strávených lidmi v moři, schopnost ISAF v objevování a prošetřování útoků rapidně vzrostla v průběhu minulých dekád, v souvislosti s dalším nárůstem útoků. Přechod ISAF pod Florida Museum of Natural History v r. 1988 měl za následek nástup globálního přehledu nad incidenty a z toho vyplývající nárůst počtu dobře zdokumentovaných útoků. Na začátku 90. let, byl ISAF schopen rozvíjet důležitou spolupráci s mnoha záchranářskými organizacemi z floridských pláží a zdravotnickými zařízeními, aby mohl kompletně dokumentovat útoky z regionu masové přímořské rekreace. Základní výhody elektronické komunikace rovněž mohutně rozmnožily síť globálních ISAF vědeckých pozorovatelů a zvýšily zájem o žraloky na celém světě, což se stalo podhoubím pro zvýšený zájem médií o žraloky, podporovaný kompletnější dokumentací o útocích v nedávných letech.

Webová stránka ISAF http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/isaf/isaf.htm, která obsahuje elektronické formuláře dotazníků o útocích v čtyřech jazycích a také spoustu statistik a vzdělávacího materiálu o žralocích, je jednou z nejvíce navštěvovaných světových webových stránek o žralocích. Díky webu ISAF pravidelně dostává nové nevyžádané informace o žraločích útocích. Mnoho útoků by v minulosti zůstalo nezdokumentováno z důvodu špatně komunikačně přístupných lokalit, či nepřítomnosti zástupce ISAF v oblasti.

V roce 2005 se udály 4 smrtelné případy, což je méně než 7 případů v r. 2004, průměr za léta 2001-2005 je 4,4 úmrtí ročně. Poměr úmrtí 8,5% vůči všem případům byl nižší než průměr 90. let - 12,7%. Dva případy se staly v Austrálii a po jednom v USA (Florida) a v západním Pacifiku (Vanuatu).

Tak jako v nedávných letech, většina útoků (64% ; 37 útoků) se odehrála v severoamerických vodách. Celkem se v teritoriálních vodách USA včetně Havaje událo 38 útoků, což je více než 30 v r. 2004, ale méně než 40 v r. 2003, 2002 (47), 2001 (50) a 2000 (52). Další útoky: Austrálie (10), Jižní Afrika (4) a po jednom Bahamy, Fiji, Mexiko, Jižní Korea, St. Martin a Vanuatu.

V USA pokračují minulé trendy, že nejvíce útoků má Florida (18), což je více 2004 (12), ale méně než dělá průměr 33 z let 2000-2003, 2003 (30), 2002 (29), 2001 (34), 2000 (37). Další útoky v USA: Jižní Karolína (5), Texas (4), Havaj (4), Kalifornie (3), Severní Karolína (2), New Jersey (1) a Oregon (1).

Surfaři (29 útoků ; 54%), plavci/koupající se (20 útoků ; 37%), potápěči/šnorchlaři (4 útoky ; 7%). (Jeden útok ; 2%) byl na člověka, který spadl do moře kvůli nehodě a u 4 případů se aktivita napadeného člověka nepodařila zjistit.

Počet žraločích útoků posledních 5 let celosvětově klesá, mezi pravděpodobné důvody patří:
1. Méně žraloků v mořích. Celosvětový nadměrný rybolov chrupavčitých ryb způsobil že mnoho populací je na kriticky nízké úrovni. Žraloci žijící blízko břehů jsou nejvíce zdecimováni, protože je snadné je ulovit a jsou vysoce žádáni pro své maso, obzvláště ploutve, které vynášejí vysoké zisky a jsou exportovány do Asie, kde je významnou delikatesou polévka ze žraločích ploutví. Příbřežní vody jsou také mnohem více navštěvovány lidmi, než otevřené moře.

2. Méně lidí ve vodě na tradičních místech setkávání lidí a žraloků. Po 11. září začali lidé méně cestovat letecky do vzdálených destinací a tento fakt zredukoval počet rekreantů vstupujících do moře. Meteorologické podmínky rovněž hrají roli, velký počet tropických bouří zasáhl východní pobřeží USA v letech 2004-2005 což rovněž významně zasáhlo turismus na Floridě a v okolních oblastech.

3. Lidé jsou více poučeni a umí se lépe vyhnout nechtěnému setkání se žralokem. Tisk i televize se interakcí mezi člověkem a žralokem široce zabývají a detailně rozebírají všechna pro a proti, která redukují nebezpečí žraločích útoků. Významné pláže rovněž platí hlídky, které pozorují moře dalekohledy a upozorňují na výskyt velkých žraloků blízko břehu.

Pokud se Vám stane ten málo pravděpodobný případ a zaútočí na Vás žralok, doporučujeme aktivní reakci. Tlučte žraloka do čumáku, nejlépe neživým předmětem, to jej často od útoku odradí. Nejlepší je dostat se co nejdříve z vody, ale pokud to není možné, tlučte žraloka dál a nedejte najevo strach. Nicméně pokud je žralok vytrvalý, obrana bude méně a méně účinná. Pokud již dojde k zakousnutí, doporučujeme zaútočit rukama na jeho citlivá místa, oči a žábry. Rozhodně nebuďte pasivní, žraloci respektují velikost a sílu.

.: 
1721401512
   

 
2002-2013 webmaster@napismi.cz
nahoru
TOPlist