Tethys - potápění v pohodě - Souhrnný přehled útoků žraloků na lidi v r. 2004

Tethys - zajímavosti a články


 

 Souhrnný přehled útoků žraloků na lidi v r. 2004Přečtěte si i další články týkající se žraloků ..navštivte stránky www.zraloci.cz

Podle International Shark Attack File přeložil a upravil Tomáš Kotouč

International Shark Attack File (ISAF) zkoumal 109 údajných incidentů mezi žraloky a lidmi, které se udály celosvětově za rok 2004. Po prověření bylo konstatováno, že celkem 61 z nich představuje potvrzené případy nevyprovokovaných útoků žraloka na člověka. "Nevyprovokovaný útok" znamená, že se odehrál v přirozeném prostředí žraloka a žralok nebyl obětí provokován. Do této statistiky nejsou počítány případy, které se staly ve veřejných akváriích, vědeckých pracovištích, žralok napadne již mrtvé tělo člověka (většinou utonulého) a vyprovokované útoky, ať již ve vodě či na souši (lov). Vyprovokované útoky se obvykle stávají, když potápěč iniciuje fyzický kontakt se žralokem a žralok se brání a nebo rybář uvolňuje hák, či vyndává žraloka ze sítě. Těch 48 případů, které nebyly nakonec zařazeny do statistiky obsahují 15 vyprovokovaných případů, 12 případů útoků na loď, 5 případy nebyly vůbec uznány jako útok, 1 se týkal utonulého, 2 se týkaly leteckého neštěstí a 13 případů nemohlo být uznáno pro nedostatek důkazních informací, zda se jednalo skutečně o útok.

Roční počet nevyprovokovaných útoků 61 za rok 2004 je mírně vyšší než 57 za rok 2003, ale nižší než 63 v roce 2002, 68 v roce 2001 a 78 v roce 2000. Ale nehledě k aktuálnímu trendu, kdy se počty útoků lehce snižují, počet útoků trvale rostl po celé minulé století. Celkově za celá 90. léta bylo zaznamenáno 481 útoků, což je největší počet za dekádu a celkově léta 2000 - 2004 pokračují v tomto vzestupném trendu.

Počet kontaktů člověk - žralok přímo souvisí s množstvím času, který lidé tráví v moři. Tak jak roste potřeba a zájem světové populace rekreovat se u moře, realiticky bychom měli očekávat zvýšení počtu žraločích útoků, ale i ostatních nehod, které se váží k tomuto typu rekreace. Pokud žraločí populace zůstane stejná nebo vzroste, mohli bychom předpokládat, že toto číslo bude každým rokem vzrůstat čistě z toho důvodu, že vzrůstá počet lidí v moři. Avšak bohužel, žraločí populace se ztenčuje znepokojivým tempem a nebo v několika oblastech zůstává na velmi nízké nepřirozené úrovni, což je důsledek nadměrného rybolovu. Tento fakt naopak teoreticky snižuje možnosti interakce mezi člověkem a žralokem. Nicméně, rok co rok, variabilita v lokálních ekonomikách, sociální, meteorologické a oceánografické podmínky také významně ovlivňují lokální hojnost žraloků i lidí ve vodě a proto tedy i nerovnoměrnost setkání jednoho s druhým. Proto tedy výsledky krátkodobých trendů v počtu žraločích útoků, klesajících či stoupajících, musí být hodnoceny opatrně. Tak ISAF preferuje pohledy na dlouhodobé trendy (např. po dekádách) raději, než pokusy přičítat příliš mnoho významů variabilitám mezi jednotlivými roky.

Navíc vzhledem k nárůstu počtu hodin strávených lidmi v moři, schopnost ISAF v objevování a prošetřování útoků rapidně vzrostla v průběhu minulých dekád, v souvislosti s dalším nárůstem útoků. Přechod ISAF pod Florida Museum of Natural History v r. 1988 měl za následek nástup globálního přehledu nad incidenty a z toho vyplývající nárůst počtu dobře zdokumentovaných útoků. Na začátku 90. let, byl ISAF schopen rozvíjet důležitou spolupráci s mnoha záchranářskými organizacemi z floridských pláží a zdravotnickými zařízeními, aby mohl kompletně dokumentovat útoky z regionu masové přímořské rekreace. Základní výhody elektronické komunikace rovněž mohutně rozmnožily síť globálních ISAF vědeckých pozorovatelů a zvýšily zájem o žraloky na celém světě, což se stalo podhoubím pro zvýšený zájem médií o žraloky, podporovaný kompletnější dokumentací o útocích v nedávných letech. 

Webová stránka ISAF http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/isaf/isaf.htm, která obsahuje elektronické formuláře dotazníků o útocích v čtyřech jazycích a také spoustu statistik a vzdělávacího materiálu o žralocích, je jednou z nejvíce navštěvovaných světových webových stránek o žralocích. Díky webu ISAF pravidelně dostává nové nevyžádané informace o žraločích útocích. Mnoho útoků by v minulosti zůstalo nezdokumentováno z důvodu špatně komunikačně přístupných lokalit, či nepřítomnosti zástupce ISAF v oblasti.

V roce 2004 se událo 7 smrtelných případů, což je o málo více než 4 případy v r. 2003, 3 v r. 2002, ale méně než 11 v r. 2000. Poměr úmrtí 8,9% vůči všem případům byl nižší než průměr 90. let - 12,7%. Dva případy se staly v Austrálii a po jednom v Brazílii, Kalifornii, Egyptě, Havaji a Jižní Africe. 

Tak jako v nedávných letech, většina útoků (44% ; 27 útoků) se odehrála v severoamerických vodách. Celkem se v teritoriálních vodách USA včetně Havaje událo 30 útoků, což je znatelně méně než 41 v r. 2003, 47 v r. 2002, 50 v r. 2001 a rovněž 50 v r. 2000. Další útoky: Austrálie (12), Brazílie (5), Jižní Afrika (5), ostrov Reunion (3) a po jednom Bahamy, Cuba, Egypt, Fiji, Nový Zéland a Venezuela.

V USA pokračují minulé trendy, že nejvíce útoků má Florida (12), což je ale znatelně méně než dělá průměr 33,5 z let 2000-2003, 2003 (30), 2002 (29), 2001 (34), 2000 (37). Další útoky v USA: Kalifornie (6), Texas (4), Havaj (3), Severní Karolína (2), Alabama (1), Oregon (1), Jižní Karolína (1).

Plavci/koupající se (25 útoků ; 41%), surfaři (24 útoků ; 39%) , potápěči/šnorchlaři (8 útoky ; 13%). (Jeden útok ; 2%) byl na člověka, který spadl do moře kvůli nehodě a u 3 případů se aktivita napadeného člověka nepodařila zjistit.

Rok 2004 byl v celkových číslech podobný jako roky 2002 a 2003. Výrazný pokles útoků v USA byl téměř jistě zapříčiněn sérií hurikánů na Floridě, které zdevastovaly pobřeží a zredukovaly rekreační aktivitu v oblasti.  
1721401257
   

 
2002-2013 webmaster@napismi.cz
nahoru
TOPlist