Tethys - potápění v pohodě - Zastavme destrukci atolu Bimini! (Bahamy) Můžete se připojit i vy...

Tethys - zajímavosti a články


 

 Zastavme destrukci atolu Bimini! (Bahamy) Můžete se připojit i vy...



zdroj: Sharktrust / Tethys

Úvodem několik základních informací. Atol Biminy je součástí Bahamského souostroví a je unikátní svojí mangrovovou mělčinou, která je již po tisíciletí domovem žraloků citrónových a extrémně vzácných pilounů malozubých. Je rovněž světoznámým místem rozmnožování žraloků citrónových a chráněnou školkou žraločích mláďat. Díky tomu se stal Bimini přírodní studijní základnou organizace Bimini Biological Field Station (BBFS) pod Bahamas National Trust (BNT). Nyní se tento unikátní ekosystém ocitl na pokraji zkázy díky výstavbě hotelového komplexu.

Následující informace obsahují návrh dopisu odpovědným stranám v kauze, který můžete zaslat jako vyjádření svého názoru a jako pokus o zachránění Bimini, dále tiskovou zprávu o této katastrofě a abdikační dopis zakladatele BBFS Dr. Grubera, který tak vysvětluje svoji rezignaci z funkce v BNT jako reakci na destrukci Bimini.

Tethys se k petiční akci samozřejmě připojil.


• Návrh dopisu

Níže uvedený a Vámi podepsaný návrh dopisu můžete zasílat na adresy:

Mr Gregg Rockett
Vice President Development – Americas
Hilton International
901 Ponce de Leon Blvd
Coral Gables, Florida, 33134
USA
Tel: +1 305 774 4502
Fax: +1 305 774 3895
Email: gregory.rockett@hilton.com
 

Ms Karla Visconti
Latin America/Caribbean
Hilton International
901 Ponce de Leon Blvd.
Suite 700
Coral Gables
FL 33134
USA
Tel: +1 305 774 4534
Fax: +1 305-476-7186
Email: karla.visconti@hilton.com
 

Mr Clem Barter
President
Conrad Hotels
Avenue Louise 71
1050 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 542 48 80
Fax: +32 2 542 47 70
Email: clem_barter@hilton.com


Catherine Couplan
Director of Public Relations
Conrad Hotels
Avenue Louise 71
1050 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 542 47 90
Fax: +32 2 542 43 00
Email: catherine_couplan@hilton.com


Hilton Group Corporate, Social Responsibility Manager
c/o Group Secretariat
Hilton Group plc
Maple Court
Reeds Crescent
Central Park
Watford
Hertfordshire WD24 4QQ
Email: csr@hilton.com
 

• návrh dopisu v angličtině zde:

Dear …

I am astonished to learn that Hilton Group’s subsidiary, Conrad Hotels, has agreed to operate the Bimini Bay Resort and Casino in the Bahamas. On its collective website, the Hilton Group professes to meet its environmental responsibilities. This association suggests otherwise.

The Bimini Bay development has been fought by scientists and conservationists for some ten years because of the disastrous impact it will inevitably have on the islands and people of Bimini as well as the marine ecosystems far beyond. Below are some of the concerns:

1. Construction activity for the resort will make Alice Town, the main populated area, vulnerable in the case of a hurricane to flooding and destruction.

2. Bulldozing of the mangrove forests of the islands is currently on-going and an absolute scandal. The previous government had accepted the advice of scientists and protected the pristine habitats of Bimini. The present government has torn up the protection and allowed the destruction to proceed unchecked.

3. The mangrove forests of Bimini – the only ones in the region - and the associated inshore ecosystems are a refuge/breeding ground/nursery ground/feeding area for some 140 species of animal many of which range far beyond the islands and include endangered species. Obliteration by bulldozing and dredging will devastate the conch, bonefish, lobster and reef fish on which the Biminites depend for their sustenance and livelihood.

4. The maintenance of the proposed golf course will require pesticides and fertilizer which will flow into the sea and further damage or indeed destroy the inshore environment including the local coral reefs.

5. This development – whose full extent has been hidden from the local people – is completely out of scale with the tiny islands that will be wrecked by it. What will the attitude of the Biminites be to the Bimini Bay Resort, Marina and Casino once they see what the construction has cost them?

6. With the natural wonders of Bimini destroyed, the very reasons for visiting these charming islands will be lost.

I urge your company immediately to divorce itself from this project or, at the very least, to fund an immediate independent Environmental Impact Survey of this development: a survey that rigorously addresses the full range of dredging, bulldozing and destruction/construction activities that the Capo Group intends to inflict on these fragile islands.

Yours…

Reference:

Gruber, S.H. (2002). Special dedicated issue on Bimini Bahamas: Anthropogenic ecological effects. Bahamas Journal of Science 9 (2): 1-68.

 


• Tisková zpráva

Ráj je zničen: developer bagruje unikátní přirozené životní prostředí a Bahamská vláda pouze zavírá oči.



Tento akcelerující akt environmentálního chuligánství hluboce pobouřil vědce, ochránce ale i normální obyvatele malého bahamského ostrůvku Bimini. Petice, kampaně, výzvy vědců i demonstrace, vše bylo ignorováno.

Hotelový developer Gerardo Capo z Miami, nyní pracující v asociaci s prestižní skupinou Conrad Hilton Hotels Group, obdržel od bahamské vlády bianco povolení rozbagrovat křehký ekosystém nevyčíslitelné hodnoty – mangrovové lesy, systém lagun a plochy mořské trávy – aby zde mohl vybudovat přístaviště, golfové hřiště a hotelový komplex na panenském místě v Bimini. Toto extrémně bohaté prostředí je v současnosti úkrytem vzácných a ohrožených druhů, jako je pelikán hnědý, rybáci Sterna dougallii a Sterna antillarum, karety pravé, obecné i obrovské, piloun malozubý, siba skvrnitá, žralok citrónový, kladivoun tiburo a žralok bělavý.

Minulá bahamská vláda uznala ekologickou důležitost tohoto místa a plánovala zde vytvoření chráněné oblasti, ale současná nová vláda tyto plány zrušila a podpořila nyní probíhající destrukci.

Jeremy Stafford-Deitsch z Sharktrust, který dlouhodobě studoval mangrovové a příbřežní systémy na Bimini, prohlašuje: mangrovové prostředí na Bimini je naprosto unikátní a jediné v široké oblasti. Je to vitální ekosystém pro mnoho druhů zvířat. Současný ohromný turistický rozvoj je svým měřítkem pro Bimini zničující. Vyhladí veškerý život, který se zde nachází. Poté, co bude komplex dobudován, mořský život vymře velmi brzy, místní lidé přijdou o loviště ryb, mořské louky a korálové útesy budou zničeny odpady a splaškami a poté se ostrov sám stane mnohem zranitelnější vůči hurikánům.

Příbřežní ekosystémy Bimini jsou rozhodující pro zdraví okolních ostrovů, ostrovany i region jako celek. Jak může bahamská vláda přihlížet k pokračování tohoto vandalismu?

Poznámky:

- Bahamy podepsaly RAMSAR konvenci, která je mezivládní smlouvou poskytující opěrný systém pro ochranu mokřadů a jejich zdrojů.
- Mangrovové ekosystémy jsou vysoce produktivní a poskytují útočiště, rozmnožovací prostor, potravu a prostředí pro mláďata u enormní palety terestrických i mořských živočichů. Např. 94% všech krevet v Panamském zálivu se rozmnožuje v mangrovech a 90% všech komerčně lovených ryb v Mexickém zálivu vyžaduje v některém období života mangrovy.
- Systém lagun a mangrovů na Bimini, písčiny a porosty mořské trávy jsou naprosto unikátní. Jeho destrukce zdegraduje nebo úplně zničí prostředí v širokém okolí.
- 50% světových mangrovových lesů bylo zničeno v posledních 50 letech.

Abdikační dopis Dr. Grubera

• adresováno:

Glenn Bannister – prezident Bahamas National Trust
The Retreat, Village Road
Nassau (NP) Bahamas

odesláno 1.9.2005

Vážený pane prezidente,

po zralé úvaze, leč s těžkým srdcem Vám nabízím rezignaci na pozici člena rady BNT. Uplynulých 16 let jsem si velice užíval s ostatními kolegy v radě. Byla to radost i čest spolupracovat se všemi z Vás.

Od mého prvního uvedení do BNT v r. 1988, kdy mě Lynne Gape pozvala na první přednášku, po poslední zasedání rady pod novým výkonným ředitelem Chrisem Hamiltonem v dubnu tohoto roku jsem se snažil být pozitivním příspěvkem pro Bahamy. Ale nyní již pro mě není možné v této práci nadále pokračovat.

Přiložené fotografie a článek řeknou vše mnohem jasněji, než bych dokázal já. Před pár dny jsem byl na Bimini osobně svědkem toho, jak buldozery bagrují a odstraňují mangrovy z místních mokřadů. Zvuk drcených mangrovů jen zdůrazňoval nevratné škody na plně funkčním mořském ekosystému, který je domovem minimálně devíti zdokumentovaným vysoce ohroženým mořským živočichům.

Podle mých informací vláda schválila legální kompletní vybagrování v oblasti North Sound bez jakýchkoliv požadavků na zachování životního prostředí. Jak je toto rozhodnutí slučitelné s konvencí RAMSAR i ostatními mezinárodními dohodami, jejichž je stát Bahamy členem? Jak smutné, že Bahamy, světový leader v ochraně moře autorizovaly tak hanebný akt!

Z tohoto důvodu, můj poslední čin v pozici člena rady BNT je svolat komisi BEST a podat žalobu a vymoci soudní příkaz k zastavení ničení oblasti North Sound a žádat revizi rozhodnutí RAV. BNT a komise by měly dále prozkoumat, zda takové rozhodnutí bylo v pravomoci RAV a zda bylo v souladu s mezinárodními dohodami.

Závěrem, nedávné katastrofy jako tsunami v jihovýchodní Asii a hurikán Katrina v Mexickém zálivu nám jasně poukázaly na důležitost mangrovů jako přirozených ochranných hrází proti vzedmuté vodě. V mém článku z roku 2002 v Bahamas Journal of Science jsem právě varoval před hlubokým bagrováním, vyzvedáváním zeminy a vytvářením mísy v oblasti North Sound kombinovaným s odstraňováním mangrovových bariér. Nyní byly všechny mé poznatky ignorovány. Avšak opět naléhavě žádám BNT a komisi, aby se seriózně zamyslely nad devastací, která nevyhnutelně přinese antropogenickou nebezpečnou transformaci oblasti.

Opět, upřímně děkuji BNT za poskytnutí nejdůležitější a nejsmysluplnější zkušenosti v mém životě a přeji nové radě i managementu do budoucna vše nejlepší v jejich práci.

S úctou, Váš Samuel H. Gruber
profesor a bývalý člen rady

.:







 
1721399249
   

 
2002-2013 webmaster@napismi.cz
nahoru
TOPlist