Tethys - potápění v pohodě - Souhrnný přehled útoků žraloků na lidi v r. 2003

Tethys - zajímavosti a články


 

 Souhrnný přehled útoků žraloků na lidi v r. 2003Podle International Shark Attack File přeložil a upravil Kóta

International Shark Attack File (ISAF) zkoumal 100 údajných incidentů mezi žraloky a lidmi, které se udály celosvětově za rok 2003. Po prověření bylo konstatováno, že celkem 55 z nich představuje potvrzené případy nevyprovokovaných útoků žraloka na člověka. „Nevyprovokovaný útok“ znamená, že se odehrál v přirozeném prostředí žraloka a žralok nebyl obětí provokován. Do této statistiky nejsou počítány případy, které se staly ve veřejných akváriích, vědeckých pracovištích, žralok napadne již mrtvé tělo člověka (většinou utonulého) a vyprovokované útoky, ať již ve vodě či na souši (lov). Vyprovokované útoky se obvykle stávají, když potápěč iniciuje fyzický kontakt se žralokem a žralok se brání a nebo rybář uvolňuje hák, či vyndává žraloka ze sítě. Těch 45 případů, které nebyly nakonec zařazeny do statistiky obsahují 18 vyprovokovaných případů, 9 případů útoků na loď, 4 případy nebyly vůbec uznány jako útok, 1 se týkal utonulého, 1 se týkal leteckého neštěstí a 12 případů nemohlo být uznáno pro nedostatek důkazních informací, zda se jednalo skutečně o útok.

Roční počet nevyprovokovaných útoků 55 za rok 2003 je nižší než 63 za rok 2002, 68 v roce 2001 a 79 v roce 2000. Ale nehledě k aktuálnímu trendu, kdy se počty útoků lehce snižují, počet útoků trvale rostl po celé minulé století. Celkově za celá 90. léta bylo zaznamenáno 514 útoků, což je největší počet za dekádu a celkově léta 2000 – 2003 pokračují v tomto vzestupném trendu.


Počet kontaktů člověk – žralok přímo souvisí s množstvím času, který lidé tráví v moři. Tak jak roste potřeba a zájem světové populace rekreovat se u moře, realiticky bychom měli očekávat zvýšení počtu žraločích útoků, ale i ostatních nehod, které se váží k tomuto typu rekreace. Pokud žraločí populace zůstane stejná nebo vzroste, mohli bychom předpokládat, že toto číslo bude každým rokem vzrůstat čistě z toho důvodu, že vzrůstá počet lidí v moři. Avšak bohužel, žraločí populace se ztenčuje znepokojivým tempem a nebo v několika oblastech zůstává na velmi nízké nepřirozené úrovni, což je důsledek nadměrného rybolovu. Tento fakt naopak teoreticky snižuje možnosti interakce mezi člověkem a žralokem. Nicméně, rok co rok, variabilita v lokálních ekonomikách, sociální, meteorologické a oceánografické podmínky také významně ovlivňují lokální hojnost žraloků i lidí ve vodě a proto tedy i nerovnoměrnost setkání jednoho s druhým. Proto tedy výsledky krátkodobých trendů v počtu žraločích útoků, klesajících či stoupajících, musí být hodnoceny opatrně. Tak ISAF preferuje pohledy na dlouhodobé trendy (např. po dekádách) raději, než pokusy přičítat příliš mnoho významů variabilitám mezi jednotlivými roky.

Navíc vzhledem k nárůstu počtu hodin strávených lidmi v moři, schopnost ISAF v objevování a prošetřování útoků rapidně vzrostla v průběhu minulých dekád, v souvislosti s dalším nárůstem útoků. Přechod ISAF pod Florida Museum of Natural History v r. 1988 měl za následek nástup globálního přehledu nad incidenty a z toho vyplývající nárůst počtu dobře zdokumentovaných útoků. Na začátku 90. let, byl ISAF schopen rozvíjet důležitou spolupráci s mnoha záchranářskými organizacemi z floridských pláží a zdravotnickými zařízeními, aby mohl kompletně dokumentovat útoky z regionu masové přímořské rekreace. Základní výhody elektronické komunikace rovněž mohutně rozmnožily síť globálních ISAF vědeckých pozorovatelů a zvýšily zájem o žraloky na celém světě, což se stalo podhoubím pro zvýšený zájem médií o žraloky, podporovaný kompletnější dokumentací o útocích v nedávných letech.
Webová stránka ISAF http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/isaf/isaf.htm, která obsahuje elektronické formuláře dotazníků o útocích v čtyřech jazycích a také spoustu statistik a vzdělávacího materiálu o žralocích, je jednou z nejvíce navštěvovaných světových webových stránek o žralocích. Díky webu ISAF pravidelně dostává nové nevyžádané informace o žraločích útocích. Mnoho útoků by v minulosti zůstalo nezdokumentováno z důvodu špatně komunikačně přístupných lokalit, či nepřítomnosti zástupce ISAF v oblasti.


V roce 2003 se udály 4 smrtelné případy, což skoro stejně jako 3 případy v r. 2002, 4 v r. 2001, ale mnohem méně než 11 v r. 2000. Poměr úmrtí 7% vůči všem případům byl významně nižší než průměr 90. let – 13%. Každý případ se odehrál v jiné oblasti, v Austrálii, Kalifornii, Fiji a Jižní Africe.

Tak jako v nedávných letech, většina útoků (65% ; 36 útoků) se odehrála v severoamerických vodách, 35 v kontinentálních vodách USA a jeden na Virgin Islands. Celkem se v teritoriích USA (USA, Hawaii, Virgin Islands, Johnson Atoll) událo 41 útoků, což je méně než 47 v r. 2002, 50 v r. 2001 a 54 v r. 2000. Další útoky: Austrálie (6), Brazílie (2), Jižní Afrika (2), Fiji (1), Indie (1), Madagaskar (1) a Venezuela (1).

V USA pokračují minulé trendy, že nejvíce útoků má Florida (31), 2002 (29), 2001 (34), 2000 (37). Další útoky v USA: Hawaii (4), Jižní Carolina (3), Kalifornie (1), Virgin Islands (1), Johnson Attol (1). Rozdělení útoků ve floridských departmentech je: Volusia (14), Brevard (8), St. Johns (3), Martin (2), Palm Beach (2), Miami-Dade (1) a St. Lucie (1).

Surfaři (29 útoků ; 54%) , plavci/koupající se (20 útoků ; 38%) , potápěči/šnorchlaři (3 útoky ; 6%). Jeden útok byl na člověka, který spadl do moře kvůli nehodě.

Žraločích útoků v r. 2003 bylo celkově méně, jak v USA, tak globálně, méně než v letech 2002, 2001 i 2000. Poměr úmrtí v letech 2001 – 2003 (7%) je nižší než v r. 2000 (14%) i než za celá 90. léta (13%). Snižující se počet útoků je pravděpodobně důsledkem zmenšování žraločí populace a poklesu některých ekonomik v přímořských oblastech.
 

* 
1721403043
   

 
2002-2013 webmaster@napismi.cz
nahoru
TOPlist