Tethys - potápění v pohodě - Dive-centra budou vystěhována ze Sipadanu

Tethys - zajímavosti a články


 

 Dive-centra budou vystěhována ze SipadanuDivernet News, 30/06/2004

Potápěčské základny sídlící na potápěčském ráji Sipadan, mají být vystěhována do konce tohoto roku kvůli snaze ochránit okolní korálový útes a mořskou diverzitu.

Vystěhování, o kterém jako první informoval v květnu magazín DIVER, bylo nyní oficiálně potvrzeno. Šest dive-center se sídlem na tomto mrňavém ostrově, který se dá celý obejít za 30 minut, musí být vyklizeno a rozebráno a musí opustit ostrov do konce tohoto roku. Dvě další centra BORNEO DIVERS a PULAU SIPADAN RESORT mohou pokračovat v činnosti z jejich bází na sousedních ostrovech Pulau Mabul a Pulau Kapalai. SIPADAN DIVE CENTER, SYARIKAT RAMI BENAR, BORNEO SEA ADVENTURES a PB BORNEO SAFARI se snaží nadále bojovat s tímto rozhodnutím od chvíle kdy jim bylo úřady nařízeno vystěhování.

Situace na tomto malém ostrově je již delší dobu sledována se znepokojením a byly zde přijaty mnohé restrikce, včetně limitování počtu potápěčů ubytovaných na ostrově. Nicméně ochranáři studující dopady turismu na životní prostředí ostrova poskytli velký počet případů poškození a znečištění. Zdá se, že toto drastické opatření bude nevyhnutelné k tomu aby se potápěčům zabránilo dalšímu ničení habitatu, který je svojí atraktivitou tolik přitahuje.

„Je jasné, že zde musí být určitý práh ve využívání této oblasti a při překročení této meze již environment trpí. Zdali již tohoto prahu bylo dosaženo či nikoliv je těžké určit, ale máme zde významné znaky poškození a změn“, říká mořská bioložka Dr. Elizabeth Wood.

- Znaky vodního stresu byly zdokumentovány ve studii vědci z Kebangsan Malaysia University. Ten nastává když ostrovní přirozené zdroje sladké vody jsou spotřebovávány rychleji než mohou být doplněny a do těchto prázdných prostorů se potom dostává slaná voda z moře.
- Satelitní snímky ukazují, že zmizelo 20% ostrovní vegetace.
- Kanalizační splašky byly nalezeny v podzemní vodě, prameny jsou kontaminovány E. coli.
- Nečistoty pocházejí z kuchyní a mycích dřezů, slané odpady z odsolovacích jednotek pozměňují kvalitu vody kolem ostrova.
- Cca polovina břehu, který využívají mořské želvy ke kladení vajec, byla zabrána budovami a jejich světla želvy plaší.
- 2 tuny smetí byly v minulosti posbírány na útesu a pláži při čistící akci.
- Jsou evidována lokální poškození korálů způsobená potápěči a šnorchlaři.
- Nicméně některé poškození korálů byla rovněž způsobena nevyhnutelnými faktory, jako jsou tropické bouřky a změny teploty vody.

Potápěči se nicméně budou moci i nadále potápět na útesech Sipadanu v rámci jednodenních potápěčských výletů z okolních ostrovů nebo ze safari lodí, ale povolení budou limitována úředníky ze Sabah Parks.

Mnoho organizací volalo po managementu ochranářského programu pro tuto oblast a jeho přiměřeném financování. Dr. Wood požaduje, aby byl útes rozsáhle zkoumán a monitorován v dlouhém časovém úseku, což by umožnilo zjistit, v jaké míře se na změnách útesu podílejí lidé a přirozené vlivy. 
1721400918
   

 
2002-2013 webmaster@napismi.cz
nahoru
TOPlist