Tethys - potápění v pohodě - Kompletní přehled útoků žraloků na lidi v r. 2002 podle ISAF

Tethys - zajímavosti a články


 

 Kompletní přehled útoků žraloků na lidi v r. 2002 podle ISAF(podle International Shark Attack File přeložil a upravil Kóta)

International Shark Attack File (ISAF) zkoumal 86 údajných incidentů mezi žraloky a lidmi, které se staly celosvětově za rok 2002. Po prověření bylo zkonstatováno, že celkem 60 z nich představuje potvrzené případy nevyprovokovaných útoků žraloka na člověka. "Nevyprovokovaný útok" znamená, že se odehrál v přirozeném prostředí žraloka a žralok nebyl obětí provokován. Do této statistiky nejsou počítány případy, které se staly ve veřejných akváriích, vědeckých pracovištích, žralok napadne již mrtvé tělo člověka (většinou utonulého) a vyprovokované útoky, atˇjiž ve vodě či na souši (lov). Vyprovokované útoky se obvykle stávají, když potápěč iniciuje fyzický kontakt se žralokem a žralok se brání a nebo rybář uvolňuje hák, či vyndává žraloka ze sítě. Těch 26 případů, které nebyly nakonec zařazeny do statistiky obsahují 14 vyprovokovaných případů, 3 případy útoků na loď, 3 případy nebyly vůbec uznány jako útok a 6 případů nemohlo být uznáno pro nedostatek důkazních informací, zda se jednalo skutečně o útok.

Roční počet nevyprovokovaných útoků 60 za rok 2002 je nižší než 72 za rok 2001 a 85 za rok 2000. Počet útoků rostl trvale celé minulé století. Celkově za celá 90. léta bylo zaznamenáno 522 útoků, což je největší počet za dekádu, a celkově léta 2000-2002 pokračují v tomto vzestupném trendu. 

Počet kontaktů člověk-žralok přímo souvisí s množstvím času, který lidé tráví v moři. Tak jak roste potřeba a zájem světové populace rekreovat se u moře, realisticky bychom měli očekávat zvýšení počtu žraločích útoků, ale i ostatních nehod, které se váží k tomuto typu rekreace. Pokud žraločí populace zůstane stejná nebo vzroste, mohli bychom předpokládat, že toto číslo bude každým rokem vzrůstat, čistě z toho důvodu, že vzrůstá počet lidí v moři. Avšak bohužel, žraločí populace se ztenčuje znepokojivým tempem a nebo v několika oblastech zůstává na velmi nízké nepřirozené úrovni, což je důsledek nadměrného rybolovu. Tento fakt naopak teoreticky snižuje možnosti interakce mezi člověkem a žralokem. Nicméně, rok co rok, variabilita v lokálních ekonomikách, sociální, meteorologické a oceánografické podmínky také významně ovlivňují lokální hojnost žraloků i lidí ve vodě a proto tedy i nerovnoměrnost setkání jednoho s druhým. Proto tedy výsledky krátkodobých trendů v počtu žraločích útoků, klesajících či stoupajících, musí být hodnoceny opatrně. Tak, ISAF preferuje pohledy na dlouhodobé trendy (například po dekádách) raději, než pokusy přičítat příliš mnoho významů variabilitám mezi jednotlivými roky. 

Navíc vzhledem k nárůstu počtu hodin strávených lidmi v moři, schopnost ISAF v objevování a prošetřování útoků rapidně vzrostla v průběhu minulých dekád, v souvislosti s dalším nárůstem útoků. Přechod ISAF pod Florida Museum of Natural History v r. 1988 měl za následek nástup globálního přehledu nad incidenty a z toho vyplývající nárůst počtu dobře zdokumentovaných útoků. Na začátku 90. let, byl ISAF schopen rozvíjet důležitou spolupráci s mnoha záchranářskými organizacemi z floridských pláží a zdravotnickými zařízeními, aby mohl kompletně dokumentovat útoky z regionu masové přímořské rekreace. Základní výhody elektronické komunikace rovněž mohutně rozmnožily síť globálních ISAF vědeckých pozorovatelů a zvýšily zájem o žraloky na celém světě, což se stalo podhoubím pro zvýšený zájem médií o žraloky, podporovaný kompletnější dokumentací o útocích v nedávných letech. Webová stránka ISAF http:www.//flmnh.ufl.edu/fish/Sharks/ISAF/ISAF.htm , která obsahuje elektronické formuláře dotazníků o útocích v čtyřech jazycích a také spoustu statistik a vzdělávacího materiálu o žralocích, je jednou z nejvíce navštěvovaných světových webových stránek o žralocích. Díky webu ISAF pravidelně dostává nové nevyžádané informace o žraločích útocích. Mnoho útoků by v minulosti zůstalo nezdokumentováno z důvodu špatně komunikačně přístupných lokalit, či nepřítomnosti zástupce ISAF v oblasti. 

V roce 2002 se udály 3 smrtelné případy, méně než 5 v r. 2001 a 13 v r. 2000. Poměr úmrtí 5% vůči všem případům byl významně nižší než průměr 90. let 13%. 2 případy se staly v Austrálii a 1 v Brazílii. 

Tak jako v nedávných letech, většina útoků (82%, 48 útoků), se odehrála v severoamerických vodách, 47 v USA a 1 na Bahamách. Těch 47 případů v USA je méně než 53 v r. 2001 a 54 v r. 2000. Další útoky, 6 v Austrálii, 3 v Brazílii, 2 v Jižní Africe a 1 v Kostarice. Pokračují minulé trendy, že Florida (29) má nejvíce nevyprovokovaných útoků v USA. V r. 2001 (37) a v r. 2000 (38). Další útoky v USA se staly (6) Hawaii, (4) California, (3) Sev. Carolina, (2) Již. Carolina, (1) Oregon, (1) Texas. 1 útok se rovněž stal ve vodách Mexického zálivu daleko od břehu. Na území Floridy, oblast Volusia měla 18 útoků (22 v r. 2001), což je dáno atraktivností a rekreačním potenciálem místního pobřeží, který využívají zejména surfaři. 

Surfaři (32 incidentů: 56% všech obětí) jsou nejpočetnější skupinou vystavenou žraločím útokům v r. 2001. Další skupinou jsou plavci/koupající se (22, 34%) a potápěči/šnorchlaři (4, 7%). Jeden útok (2%) se stal při sportovní události. 

Léto 2001 bylo přezdíváno jako "Žraločí léto" bulvárními magazíny, a zprávy o útocích byly pravidelně publikovány až do 11. září. Ale pohledem na statistiku roku 2001 vidíme, že tento rok lze vnímat jako běžný, co se týče útoků. Rok 2002 celkově byl chudší na útoky než 2001 a 2000, takže pokračuje tříletý mírně klesající trend, ale zdůrazňování významu roku 2001 je přehnané. Důležitější je, že v těchto letech klesl počet smrtelných útoků na 1/3 oproti 90. létům. 
1721404297
   

 
2002-2013 webmaster@napismi.cz
nahoru
TOPlist